Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Acetylcholin Receptor Ab

A.Ch.Rec.Ab EIA Manual همولیز ، ایکتر ، لیپمیک سرم 14 روز بعد 10 روز یکبار
بدخیمی کلیه و مجاری ادراری

Acid Phosphatase (ACP)

ACP Colorimetry Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم ا روز بعد روزانه

ACTH

ACTH CLIA Automation همولیز پلاسما ی EDTA 1روزبعد روزانه

Activated Partial Thromboplastin Time

APTT Coagulation Automation همولیز - لخته پلاسمای سیتراته همان روز روزانه

Addis Count (Urnie 12hr.)

آدیس کانت Manual Manual ماندن بیش از حد نمونه ادرار 12 ساعت شبانه 1روز بعد روزانه

Adenosine Deaminase(ADA)

ADA Enzymatic Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یا پلاسما 1 روز بعد روزانه

Adrenalin or Epinephrine

Adrenalin EIA Manual همولیز پلاسمای ADTA 21 روز بعد 20 روز

Albumin / Globulin

Alb/Glo Calculative Manual همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم همان روز روزانه

Aldolase

Aldolase Enzymatic Automation همولیز ملایم تا شدید -ایکتر شدید- لیپمیک شدید- حجم کم نمونه سرم یا پلاسما 7 روز بعد هفته ای یکبار
قلبی و عروقی کلیه و مجاری ادراری

Aldosterone (Supine)

Aldos-Sup CLIA Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک پلاسما ی EDTA 1 روزبعد روزانه