Inner Banner
  • میوه ها وابمیوه ها
امتیاز دهید :

میوه ها وابمیوه ها

یکی از بهترین تنقلات برای افراد به جای تنقلات غیر مغذی مصرف میوه ها  وابمیوه ها به جای انهاست .این ترکیب بهترین تامین کننده وویتامین های مینرال ها ی مورد نیاز بدن هستند وهیچ گونه ضرری برای بدن نخواهند داشت در نظر داشته باشید خوردن میوه ها بر ابمیوه ارجعیت دارد چرا که در پروسه ابگیری فیبر میوه حذف می شود .

هر واحد میوه تقریبا 60 کیلو کالری است فقط میوه ها اگر اضافه شوندمی تواند با تولید کالری بالا سبب اضافه وزن شوند این توصیه برای افرادی بود که فکر می کندد میوه ها چاق نمی کنند.