Inner Banner
  • برگزاری دوره های آموزشی مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی زیر نظر اساتید مجرب
  • ارائه گواهی معتبر با تایید وزارت بهداشت
  • فضای آموزشی با امکانات کامل

 

دوره های پیش رو
آموزش کمک های اولیه هلال احمر
آموزش فلبوتومی(خونگیری)
هماتولوژی و ارزیابی گستره خون محیطی وارزیابی هماتولوژیک مرفولوژیک لوسمی های حاد و لوسمی های مزمن
دوره های در حال برگزاری
تاریخ نام دوره ظرفیت
خرداد 1401 آموزش متصدی پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص پزشکی 30 نفر
دوره های برگزار شده
تاریخ نام دوره ظرفیت
شهریور 1400 آموزش متصدی پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص پزشکی -
آذر 1400 آموزش متصدی پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص پزشکی -