Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام

Wound Discharge Smear

Wound Dis S Slide Staining Manual استفاده از آنتی بیوتیک ترشحات زخم 1روز بعد روزانه

Wright

Wright Agglutination Manual سرم 1روز بعد روزانه

Zinc (Zn)

Zn Colorimetry Automation
ژنتیک

تعیین جنسیت

تعیین جنسیت فریز شدن نمونه، لخته شدن نمونه whole blood (EDTA) 2 هفته بعد همان روز- ارسال

رنگ آمیزی ارسالی

--- --- --- --- --- ---