Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام
قلبی و عروقی کلیه و مجاری ادراری

Aldosterone (Upright)

Aldos-Upri CLIA Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک پلاسما ی EDTA 1 روز بعد روزانه

Alkaline Phosphatase(ALP)

ALP Colorimetry Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم همان روز روزانه
تنفسی و آلرژی

Allergy Test - 30 panel

RAST Immuno Chromatography Manual حجم کم سرم 10 روز بعد هفته ای یکبار
تنفسی و آلرژی

Alpha 1 Antitrypsin

Alpha 1A ITA Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یا پلاسما 1روز بعد روزانه

Alpha Feto Protein

AFP CLIA Automation همولیز سرم یا پلاسما 1روز بعد روزانه
سم شناسی و سطوح دارویی

Alprazolam

Alprazolam HPLC Automation --- سرم 10روز بعد هفته ای یکبار
کودکان

Ammonia

Ammonia Enzymatic UV Automation همولیز-ایکتر- لیپمیک-لخته پلاسما روی EDTA یا هپارین ا روز بعد روزانه
ژنتیک

Amnion Karyotype

Amnion Karyotype کشت سلولی فریز شدن نمونه، آلودگی شدید با خون مادر مایع آمنیون 3 هفته بعد هفته ای 2 بار- ارسال

Amniotic AFP

Amniotic AFP CLIA Automation حجم کم نمونه مایع آمینوتیک 1 روز بعد روزانه

Amoebiasis Ab IgG

Amoebiasis EIA Manual همولیز-ایکتر- لیپمیک سرم 8 روز بعد هفته ای یکبار