Inner Banner
آزمایشات
  • آزمایشات

آزمایش مورد نظر خود را جستجو کنید:

پاک کردن فیلتر

برای جستجوی جدید روی دکمه زیر کلیک کنید:

پاک کردن فیلتر
پنل نام آزمایش مخفف روش انجام نحوه انجام معیار رد نمونه نوع نمونه جوابدهی زمان انجام
سم شناسی و سطوح دارویی

Valporic acid

Depakin CLIA Automation --- سرم 1روز بعد روزانه

Vitamin A

Vitamin A HPLC Automation همولیز، ایکتر سرم 7 روز پس از دریافت نمونه هفتگی

Vitamin B12

Vit.B12 CLIA Automation همولیز، ایکتر سرم و پلاسمای هپارینه یک روز بعد روزانه

Vitamin C

Vitamin C Chemical Automation همولیز، ایکتر سرم 7 روز پس از دریافت نمونه هفتگی

Vitamin D(250H)

Vit.D 25OH CLIA Automation همولیز، ایکتر سرم یا پلاسما یک روز بعد روزانه

Vitamin E

Vitamin E HPLC Automation --- سرم 7 روز پس از دریافت نمونه هفتگی
قلبی و عروقی

VLDL Cholesterol

VLDL Calculating --- همولیز، ایکتر ، لیمپمیک سرم یا پلاسما همان روز روزانه

Von Willebrand Factor

VWF Latex Manual همولیز، ضدانعقاد نامناسب پلاسمای سیتراته و ترجیحاً از نوعCTAD 15 روز بعد 10 روز یکبار

VZV Ab IgG

VZV IgG CLIA Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یا پلاسما یک روز بعد روزانه

VZV Ab IgM

VZV IgM CLIA Automation همولیز، ایکتر، لیپمیک سرم یا پلاسما 8 روز بعد هفته ای یک بار