Inner Banner
  • تخمه آفتابگردان هندوانه یا کدو
امتیاز دهید :

تخمه آفتابگردان هندوانه یا کدو

تخمه آفتابگردان ٰ هندوانه یا کدو 

کدام شان اضطراب را کم می کند؟

 گرمای هوا می تواند پریشانی شما را بیشتر کند و موضاعاتی  که پیش از این ساده از کنارشان می گذشتید را هم تهدید کننده جلوه دهد .

اگر می خواهید در روز های گرم سال اضطراب وپریشانی تان را کمتر وحال روانی بهتری را تجربه کنید بهتر از تخمه کدو کمک بگیرید . از تخمه کدو کمک بگیرید. از نظر محققان این تخمه منبع غنی اسید آمینه های تریپوفان  است که باعث می شود احساس آرامش کرده وحال بهتری را تجربه کنید. در ضمن تخمه کدو درد قاعدگی خانم ها را کمتر کرده همچنین با تقویت سیستم ایمنی بدن شما را در برابر عفونت ها بیمه می کند.