Inner Banner
  • تنقلات
امتیاز دهید :

تنقلات

انواع مغز ها شامل پسته

انواع بادام فندوق وانواع مغز

تخمه در صورتی که خام بوده

و با نمک تفت داده نشده باشند.

از منظر سلامت بسیار به عنوان تنقلاب مناسب هستند .این گروه از مواد غذایی محتوی ویتامین ها ومینرال ها مورد نیاز بدن بوده وتاثیر بسزایی روی پوست وسایر ارگان ها ی بدن دارند.اما فراموش نکنید سالم بودن این گروه از لحاظ سلامتی به معنای نداشتن خد ومرز مصرف نیست چرا که اینها کالری قابل توجه دارند واگر زیاد مصرف شوند می تواندد در پروسه چاقی فرد نقش داشته باشند .مثلا 8 عدد پسته-6عدداز انواع بادام-یا فندق معادل 45 کیلو کالری هستند بنابرین پیشنهاد این است که به جای مغز ها نمک سود شده مغز خام مصرف کنید.