Inner Banner
مقالات پزشکی


تومور ماركر ها و کاربرد بالینی آن ها

تومور ماركر تركيبي شيميايي است كه بوسيله خود تومور و يا توسط سلولهاي طبيعي در پاسخ به يك تومور ساخته مي شود. برخي از تومورماركر ها براي نوعي سرطان خاص كاملا ..

پروتئینهای سایکلین چیست

پروتئینهای سایکلین(Cyclin) در چرخه سلولی شرکت دارند که با خارج شدن این پروتئینها از سیستم تنظیمی و یا به عبارت دیگر افزایش آنها می تواند در شکل گیری انواع سرطان..

Miltefosine induces metacaspase and PARP genes expression in Leishmania infantum

Objectives: Apoptosis is the process of programmed cell death (PCD) that occurs in both animal and plant cells. Protozoan parasites possess metacaspase and thes..

بررسی شیوع HIV ،HCV ،HBS، در افراد مراجعه کننده به بیمارستان...

هپاتیت‏های ویروسی C ،B و عفونت HIV در دهه‏ی اخیر جزء بیماری‏های شایع بوده‏اند که شیوع آنها در مناطق مختلف کشور، متفاوت بوده است. در این مطالعه مقطعی ـ تحلیلی، ا..

Impact Factor چیست و چه تاثیری در گرفتن پذیرش دارد؟

شاخص impact factor به شما كمك مي‏كند كه ارزيابي مناسبي از ژورنال بويژه هنگامي كه با ژورنالهايي در زمينه يا رشته مشابه مقايسه مي‏شود داشته باشيد. Impact factor ي..