Inner Banner
  • تاثیر افزایش سن مادر بر باروری
امتیاز دهید :

تاثیر افزایش سن مادر بر باروری

چند نوع اختلال ژنتیکی داریم؟

1-    اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون، ترنر و ...

2-    اختلالات تک ژنی مانند تالاسمی

3-    اختلالات مادرزادی مانند بیماری های قلبی

سن بالای مادر بر باروری، حاملگی و بروز هر یک از اختلالات ژنتیکی فوق چه تاثیری می گذارد؟

بررسی کروموزومی نوزادان سقط شده  و مرده متولد شده از مادران با سن بالا نشان دهنده افزایش ریسک اختلالات کروموزومی مانند سندرم داون، ترنر و ...، اختلالات ژنی مانند بیماری اوتیسم و نیز اختلالات مادرزادی مانند بیماری های قلبی با افزایش سن مادر می باشد.


علت افزایش اختلالات کروموزومی با افزایش سن مادر چیست؟

 علت ژنتیکی این پدیده این است که تخمک ها در دوران جنینی (5 ماه پس از لقاح) در مرحله متافازیک (مرحله دوم تقسیم سلولی) می مانند. پس از بلوغ در هر دوره قاعدگی یک ویا تعداد اندکی از این تخمک ها وارد مراحل پایانی تقسیم سلولی (مرحله سوم و چهارم) شده و تکامل می یابند و در این زمان است که تخمک ها آماده باروری هستند. با افزایش سن احتمال ایجاد خطا در بالغ شدن هر تخمک بیشتر می گردد و احتمال اینکه مراحل پایانی تقسیم سلولی به درستی انجام نشود، بیشتر می گردد. این خطا ها ممکن است باعث جدا نشدن کروموزوم ها و در نتیجه ایجاد انواع اختلالات کروموزومی و سندرم ها را شود. خطاهای مرتبط با سن مربوط به تجمع اکسیدان ها در بدن، کاهش تعداد تخمک های موجود برای بالغ شدن و کوچک شدن        تلومر های کروموزوم های تخمکی می باشد.